OPPDRETT AV ROTTWEILER OG EURASIER
Hjem > Seksjon 1 > utetilling

Litt førstehjelp i utstillingsringen 
 

Kvalitetsbedømmelsen

 
Kvalitetsbedømmelsen bygger bl.a. på dommerens tolkninger av en "tenkt idealhund" for vedkommende rase. Under detaljbedømmelsen går dommeren nøye over hunden, og merker seg feil og fortrinn som dikteres i kritikken. Det vanligste er først å gi en helhetsvurdering, deretter beskrive hunden fra hodet og bakover.
Vurdering av bevegelser er også en meget viktig del av bedømmelsen, og dette stiller strenge krav til kunnskap om anatomi. Bedømmelse av bevegelser er en kontroll på at dommeren har oppfattet hundens bygning korrekt. Nedenfor har vi prøvd å gi en kort innføring i relevante ord og uttrykk.   
 
Rasestandarden angir hundens størrelse, vanligvis i form av mankehøyde. For Rottweileren har man definert min.-/ og maks.høyde for tisper og hannhunder. En hund som har en høyde som faller utenfor det som er beskrevet for rasen, vil miste type - den er ikke typisk for rasen.
 
Det er ikke bare høyde og vekt som er viktig for typen, men i like stor grad proporsjonene mellom de ulike kroppsdelene. De ulike delene skal stå i korrekt forhold til hverandre (eks. benstamme og kroppstyngde, hodestørrelse og kropp) - hunden skal være i balanse stående, og under bevegelse.
 
Kjønnspreget er også viktig for typen. Som en hovedregel er tispene mindre, lettere og har et edlere og mer elegant preg enn hannhundene. Hannhundene er (skal) være grovere og ha mer muskelmasse; spesielt fremtredende nakke- og skuldermuskulatur.
 
Hundens uttrykk dannes av et komplisert samspill mellom ulike detaljer som skalle, snuteform, øynenes farge/form/stilling samt ørenes form, stilling og plassering. "Flying-ears" er ikke uvanlig på Rottweileren, noe som kan gi et "feilaktiv uttrykk" . Les mer om dette her >>
 
Bevegelsene gjenspeiler hundens konstruksjon, men påvirkes også i stor grad av hundens mentalitet og temperament. En redd og nervøs hund vil ikke fremstå i ringen med frie og effektive bevegelser. Bevegelsene blir ofte bundne, dette til tross for at alle forutsetninger for frie og effektive bevegelser er til stede (ref. bygning, kondisjon). Anatomiske feil som steilhet, utvridde albuer, kuhasethet o.l. vil alltid innvirke negativt på hundens bevegelser.
 
Temperamentet er hundens evne til å reagere på det som skjer rundt den, og tilpasse seg dette. 
 
Mentalitet er det samme som gemytt (eller karakter) og defineres som hundens samlede psykiske kondisjon. Vær klar over at en hund med dårlig mentalitet, dvs. dårlig psykisk kondisjon, kan ha et godt temperament.

 

Nuch Bittebit`s Wezle-Wipz står pent til utstilling. 
 

 
Dommerens oppgave er først og fremst å vurdere og premiere de utstilte hundene ut i fra sin subjektive oppfatning. Hundeutstillinger er først og fremst en mønstring av avlsresultater, og dommeren bedømmer hunden som et resultat av foreldrenes nedarvingsevne. 
All bedømmelse er basert på hvordan hunden ser ut og presenteres der og da, og starter med at alle hundene i klassen er samlet i ringen. Dette gir dommeren mulighet til å skaffe seg et inntrykk av samtlige hunder i klassen, slik at han kan studere helhetsinntrykket.
  
Juniorklassen JK Fra 9 mnd.  Til dagen før fylte 18 mnd.
Åpen unghundklasse AUK Fra 15 mnd. Til dagen før fylte 24 mnd.
Åpen klasse AK Fra 15 mnd. Og oppover
Championklasse CHK Hunder som er Norsk utstillingschampion
Veteranklasse VTK Hunder fra 8 år og oppover
 
Over 9mnd  kan stille bruksklasse for de raser det gjelder
 
 
Premiegrader - Kvalitetsbedømmelsen                                
1. Premie/Rød •Typisk, i alt vesentlig riktig bygget hund, hvis fortrinn er så påtagelige   og  hvis feil er så uvesentlige, at den kan sies å være en meget god representant for sin rase.
2. Premie/Blå •Hund av god type og bygning, hvis eksteriørfeil ikke er mer fremtredende enn at den kan sies å være en god representant for sin rase
3. Premie/Gul •Hund av godtagbar type, hvis eksteriørfeil ikke er av en slik art at den kan sies å være en dårlig representant for sin rase.
0. Premie •Kan tildeles hunder som har diskvalifiserende anatomiske, typologiske eller psykiske feil (herunder aggressive hunder og hunder som biter).  Hannhunder  som  mangler  en eller flere testikler, også om de er fjernet på grunn av sykdom.
K.I.P/Brun •(Kan Ikke Premieres) -  Betegner  at  dommeren  ikke  kan  avgjøre hvilken premiegrad hunden fortjener.
Hederspremie (HP) •Tildeles særdeles gode juniorer, unghunder og veteraner.
Certifikat •Innstilling til nasjonalt championat.  Helt  igjennom  typisk, og i alt vesentlig riktig bygget hund,  med så tydelig fortrinn og så uvesentlige feil at den kan stilles opp som et mål for oppdretterens arbeid. Certifikat deles ut bare til en tispe og en hannhund.
CK •har samme definisjon som Certifikat og virker automatisk som Reserve-Certifikat. Flere hunder kan få CK.
Cacib/res. Cacib •Innstilling til internasjonalt championat, kan bare utdeles på internasjonale utstillinger og bare til virkelig fremragende hunder.