OPPDRETT AV ROTTWEILER OG EURASIER
Hjem > Seksjon 1 > K-test

KARAKTERTEST...


Formålet med K- testen er å teste hundens tilgjengelighet, nervekonstitusjon samt skuddfasthet.

Deltakelse:
Hunder som er registrert i NKK eller i et register anerkjent av NKK har rett til å kunne delta . Hunden må ha fylt 10 mnd. Hunden kan kun testes en gang ved samme arrangement, og maks. 3 ganger totalt.

Påmelding:
Påmeldingen er bindene, og skal skje skriftlig tilarrangøren innen 2 uker før prøven avholdes. Hvor og når prøven avholdes finnes i terminlisten fra NKK . (Fåes ved henvendelse NKK eller internett) Eiere som ikke er medlem av NKK eller samarbeidende klubb skal betale dobbel avgift.

Gjennomføring av prøven:
De påkjenningene hunden utsettes for under en karaktertest skal ikke være større enn den normalt møter i samfunnet.
Kravet er at hunden skal tåle slike påkjenninger på en tilfredsstillende måte. Hunden skal gjennom testen føres i en minst 1,5 meter lang, løst hengende line. Prøven består av 5 momenter

Tilgjengelighetsprøven
Hunden skal konfronteres med personer som er fremmed for den, og bør spontant og uten redsel eller aggressivitet, søke kontakt med de fremmede personene.

Passiv figurant
Hunden skal passere en tildekket passiv sittende figurant.

Nervekonstitusjonsprøven
Hunden utsettes for en form for naturlig forekommenden "skrammel", noe som faller ned på en blikkplate.
Forstyrrelsen kommer fra siden når hunden passerer. Den skal kunne registrere hvor lyden kommer fra, og innen rimelig tid gå frem til" skrammelet" og være villig til å undersøke hva som har hendt, uten å være redd eller oppjaget.

Visuell påvirkning
Plutselig tilsynekomst av en figurant som beveger seg raskt på skrå foran, og videre fra hunden. Maks. 5 meter.

Skuddprøve
Prøve av hundens skuddfasthet skjer med skuddløsning fra 9mm startpistol. Det kan avfyres både enslige skudd, og skudd i serier. De to obligatoriske skuddene skal ha rekkefølgen aktivitet og deretter passivitet.
Avstand fra skytter til hund skal ved skuddløsning være minimum 25 meter.


Løpske tisper:
Løpske tisper kan gis anledning til å delta på prøven. Tispen får da ikke adgang til prøveplassen før prøvens leder har gitt tillatelse til dette.
Hundefører plikter å melde fra til arrangøren hvis tispen har løpetid!