OPPDRETT AV ROTTWEILER OG EURASIER
Hjem > Seksjon 1 > FA

FUNKSJONSANALYSE...




Funksjonsanalysen har to hoved oppgaver; individanalyse i forbindelse
med evaluering av bestemte oppgaver, og evaluering i forbindelse med avlsutvelgelse.

De mentale anlegg man måler, og som verdsettes for individet i funksjonsanalysen er:
1. Tilgjengelighet: Møteprogram og evne/vilje til å ta kontakt med fremmede mennesker.

2. Lekelyst: Vilje/evne til lek med fører/fremmed person.

3. Flokkdrift: Hvor hurtig innlemmer hunden nye medlemmer i flokken, og dens lyst til å samle den.

4. Sosial kamp: Vilje/evne til kamp.

5. Sosial dominans: Selvbevissthet, evne/vilje til å klatre på rangstigen.

6. Jaktlyst: Lyst/evne til å følge og fange et bytte.

7. Byttegripende: Evne og intensitet i å gripe byttet.

8. Forsvarslyst: Lyst til å stanse en intrenger.

9. Funksjonsutvikling: Intensitet og hurtighet i forsvarsarbeidet.

10. Terskelverdi flukt/angrep: Hvor sterk trussel må til for å utløse flukt eller angrep.

11. Avreaksjon: Evne til å ta seg inn etter ubehag/belastning.

12. Konsentrasjon: Evne til å holde oppmerksomheten.

13. Koordinering: Riktig handling mellom og mot opplevelsene/påvirkningene.

14. Temperament: Evne til tilpasning til omgivelsene/oppfatte nye inntrykk.

15. Mot: Evne til selvstendig å løse oppgave, handlekraft.

16. Skarphet: Refleksreaksjon mot trussel som kommer brått på innenfor indre revirgrense (4 meter).
17. Skuddfasthet: Reaksjon/avreaksjon på skudd.


Hunden må innfri visse kritterier for å bestå.
Atferd som kvalifiserer til underkjenning er kort beskrevet:
agressivitet,
bestående agressivitet,
manglende evne til å løse problemer,
manglende evne til å avreagere,
skuddberørthet/skuddreddhet.
 
 

F.A. LØYPA...

Her følger en liten bilde serie med bilder fra de fleste momentene i løypa, med Bittebits Walentino - Rossi som hoved "person"!!
 
 
          
1) 2)
Er det rett hund?? Tilgjengelighet       og             lekelyst momentet..                                 Jakt lite bytte..
Her sjekkes ID før start
 
3) stort bytte - ingen ok bilder..
5) "kjeledressen" hvor vi ser skarphet hos hunden - ingen bilder...
          
4) Testleder holder Rossi mens far løper i skjul,        6) lydpåvirkning, sjekker skrammel       7) utfordring til kamp, ..
koordinering sees bl.a. så sjekkes figuranten
 
     
8) Kjelken får frem dominans -                                   9) spøkelsene får frem eventuell forsvarslyst -
                                                                    prøv deg!! - sier Rossi.. Rossi forteller hold dere unna fattern!
 
     
10) Skudd - ingen problemer å ta opp leken etter                 En fornøyd Rossi etter flott gjennomført test :o)
skuddene for Rossi!